Loading Events

11 februari om 8:00 uur - 5: 00 pm

Ronde van Antalya (2.1) (4/4)

8/02. Kant – Antalya, 135 km.
9/02. Demre – Antalya, 140,5 km.
10/02. Kemer – Tahtali, 133,4 km.
11/02. Antalya - Antalya, 183,9 km.

Site:
https://tourofantalya.com/en