Section Thumbnail

Het team

WB-Aqua Protect-Veranclassic is een professioneel continentaal wielerteam. Het werd in 2011 opgericht als niet-professioneel continentaal team met de naam "Wallonie-Bruxelles”, met de steun van de minister van Sport van de Federatie Wallonië-Brussel. De oorspronkelijke taak van het team was om jonge renners op te leiden aan de zijde van ervaren renners. Om de continuïteit te kunnen verzekeren en de huidige sportieve weg te kunnen blijven volgen, wordt in 2017 een stap voorwaarts gezet. Dit is mogelijk dankzij de steun van vier nieuwe partners: Veranclassic, Aqua Protect, AGO en Aqua Service, die het gezelschap krijgen van Natura 4 Ever. Voor het voortbestaan van het project zijn de steun van de Federatie Wallonië-Brussel en de bevoegde Minister van Sport al sinds 2011 van onmisbaar belang.

Volgende wedstrijden

Het team in beelden