Loading Events
This race if finished View result

21 February, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Tour of Antalya (2.1) (2/4)

20/02. Antalya – Antalya, 149,2 km.
21/02. Kemer – Antalya, 165,3 km.
22/02. Aspendos – Termessos, 101.6 km.
23/02. Side – Antalya, 136,8 km.

https://tourofantalya.com/ennommela78ista

Website:
https://tourofantalya.com/en

21 February, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Tour of Antalya (2.1) (2/4)

20/02. Antalya – Antalya, 149,2 km.
21/02. Kemer – Antalya, 165,3 km.
22/02. Aspendos – Termessos, 101.6 km.
23/02. Side – Antalya, 136,8 km.

https://tourofantalya.com/ennommela78ista

Website:
https://tourofantalya.com/en

Racers taking part in this race

Staff taking part in this race

Christophe Brandt